RTTI

RTTI er en læringstaksonomi som beskriver de fire viktigste læringskategoriene:
Reproduksjon, Trening, Transfer og Innsikt.

Læringstaksonomien RTTI: reproduksjon
Reproduksjon

Det du skal huske:
Reproduksjon av fakta og annet kunnskap handler om materialet du lærer utenat.

Læringstaksonomien RTTI: trening
Trening

Det du har øvd på:
Trening er å bruke fagstoffet i kjente situasjoner, på den måten du har øvd på.

Læringstaksonomien RTTI: transfer
Transfer

Det du bruker på din måte:
Transfer er å bruke fagstoffet i ukjente, nye situasjoner, der du må selv bestemme hvilken kombinasjon av tidligere lærte metoder du best kan benytte for å løse problemet.

Læringstaksonomien RTTI: innsikt
Innsikt

Det du forstår:
Innsiktspørsmål går dypere inn i lesestoffet. Du trenger å danne forbindelser, samt forstå og løse problemer som er utenfor det du har vært borti.